Vi tar parti för Sotenäs! - Sverigedemokraterna i Sotenäs

Vi tar parti för Sotenäs!

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sotenäs

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för folket, företagen och framtiden!
Sverigedemokraterna för folkets vilja i politiken!
Vi tar parti för Sotenäs!

GÖR din PLIKT.
KRÄV din RÄTT!!

 

 • SD:s värdegrund

  Av Pål Ohlzon den 8 mars, 2017
  0

  Helt centrala för oss Sverigedemokrater är också FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt den Europeiska konventionen 1994:1219, som exempelvis Artikel 9, 10 och 11, angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  Vi tar alltså starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av etnicitet, ras, kön, religion, politisk tillhörighet eller sexuell läggning.

  Vår värdegrund kan sammanfattas med en enstaka mening ur vårt principprogram:

  ”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.”

 • Medlemsinformation SD Sotenäs

  Av Pål Ohlzon den 23 oktober, 2016
  0

  Meddelande till styrelsemedlemmar samt övriga medlemmar i SD Sotenäs.

  Kallelse till styrelsemöte samt kandideringsinfo inför årsmöte i SD Sotenäs har skickats ut till samtliga medlemmar.

  Vänligen läs mailen snarast.

  Mvh
  Pål

 • Yngre förtroendevalda i kommunen

  Av Pål Ohlzon den 22 september, 2016
  0

  Jag begärde ordet på kf ikväll (2016-09-22) på punkten som gällde föryngring/nytillskott av förtroendevalda i kommunen.

  Jag sa att det inom Sverigedemokraterna inte är några problem med vare sig yngre eller kvinnor i partiet.
  Det som är det största problemet  är den nedvärdering och påhopp som övriga partier gör på Sverigedemokrater samt kallar oss för kränkande r-ord. Detta är det största hindret för att få fler som engagerar sig politiskt.

  Jag uppmanade sittande partier att sluta med dessa dumheter.
  Att kalla oss för olika saker som inte stämmer kan bara bero på dåliga kunskaper om sin egen historia eller enbart dumhet att inte förstå bättre när deras argument tryter.

 • Överklagan borgen Sotenäs Golf

  Av Pål Ohlzon den 22 september, 2016
  0

  På kommunfullmäktiges möte ikväll (2016-09-22) så yrkade jag avslag på kommunstyrelsens förslag att bevilja borgensåtagande till Sotenäs Golfklubb.
  Här nedan ser ni mitt yrkande. Det blev tyvärr bifall till ks förslag.

  ”Golfklubben på Önna med 1600 medlemmar, bestående av ca 70% icke bofasta, sommargästmedlemmar. Det är ca 500 medlemmar som bor i kommunen, där det flesta är oldboys/pensionärer.

  Ungdomsverksamheten för hela 2014 var 15 barn under 3 dagar i Juli samt för hela 2015 var där 11 barn under 2 dagar i augusti. Ingen ungdomsverksamhet finns redovisad under 2016.

  pro/tränaren Jagetun sade på vårmötet 2016: ”Jag vädjar till er som är här, hjälp oss att få mer ungdomar till klubben, de är alldeles för få enligt min uppfattning”! Detta yttrande fälldes inför närvarande styrelse, samt ett sjuttiotal medlemmar. En medlem replikerade… ”vi som är här kan inte göra så mycket, vi är ju nästan alla oldboys, så det får gå vidare till våra barnbarn”.

  Samtidigt kan man läsa i borgensansökan som Sotenäs Golfklubb inkom med 2016-05-04:

  ”Sotenäs Golfklubb har en stor ungdomsverksamhet” läser man vidare så står det ”Den nye golftränaren har sitt hjärta hos ungdomarna och ser mycket positivt på densamma.”

  Detta är ju rent nonsens! Vilseledande uppgifter bara för att framstå i bättre dager! Ett krampaktigt försök att lura till sig ett gillande för att få en borgensansökan av kommunen!

  Fakta i målet:

  Klubbstugan som var fullvärdesförsäkrad finansieras fullt ut från försäkringsbolaget ca 9 miljoner.

  Resterande bygge utöver klubbstuga beräknas kosta 10 miljoner. 6 miljoner i kommunal borgen för banklån samt resterande 4 miljoner i förlagslån från medlemmar.

  Affärsplanen – boende 2015-12-07, för Sotenäs GK är helt och hållet affärsmässig och riktar sig till golfare inom en radie på 20 mil. Ingen stans kan man läsa att denna satsning riktar sig till ungdomsverksamhet.

  Man kan läsa att ”golfsverige har de senaste åren gått mot ett allt hårdare ekonomiskt klimat” vidare läser man ”Golfförbundet har försökt hjälpa klubbarna med olika idéer” ”i syfte att utveckla klubbarna till multifunktionella anläggningar.”

  Sammanfattningsvis vill jag upplysa fullmäktiges ledamöter om 2 saker när det gäller kommunal borgen i enlighet med kommunallagen.

  1. Borgensåtagande får inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter, det får alltså inte innebära en betydande ekonomisk risk. Det finns inga garantier för att detta projekt inte sätts i konkurs, vilket skulle innebära att kommunen i så fall blir betalningsskyldig för 6 miljoner.
  2. Kommunen får inte borga för ett lån till en privat sammanslutning som bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Där finns boendemöjligheter och restaurangverksamhet i närheten.

  Med detta sagt så yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag till borgensansökan som ställts av Sotenäs Golfklubb.”

 • Inte konstigt att SD är den enda växande folkrörelsen!

  Av Pål Ohlzon den 14 september, 2016
  0

  SD är inget rasistiskt parti och kommer heller inte bli ett.
  Bara för att media och 7-klöverpartiet påstår detta så betyder det inte att det är så.
  7-klöverpartiet vill skylla sina egna historiska fel på ett parti som SD.
  När Sverige var ett land som styrdes av två block så var livet för dessa fossilpartier enkelt.

  Nu finns SD, som tagit över det bästa av dessa båda blocks politik.
  De kan inte finna några angreppspunkter utan använder R-ordet i sin iver att vinna billiga poäng samtidigt som det tror sig få vara kvar vid köttgrytorna.

  Knyt inte näven i fickan.
  Knyt kontakt med SD Sotenäs och Bli medlem nu!

  Bli delaktig och var med och påverka i vår kommun!

  SD behöver dig för kommunen behöver SD!

  Välkommen in i värmen!
  Mvh
  Pål Ohlzon
  Ordförande i kommunföreningen SD Sotenäs