Interpellationer | Sverigedemokraterna Sotenäs

Interpellationer

Våra inlämnade interpellationer.

 

Frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande 2015-09-21. [Läs interpellationen]