Medlemsinformation SD Sotenäs | Sverigedemokraterna Sotenäs

Medlemsinformation SD Sotenäs

Meddelande till styrelsemedlemmar samt övriga medlemmar i SD Sotenäs.

Kallelse till styrelsemöte samt kandideringsinfo inför årsmöte i SD Sotenäs har skickats ut till samtliga medlemmar.

Vänligen läs mailen snarast.

Mvh
Pål