Motioner | Sverigedemokraterna Sotenäs

Motioner

Våra inlämnade motioner.

 

Insynsplatser i styrelser och nämnder.
Motionen fick bifall i kommunfullmäktige 2014-11-27.
[Läs motionen]

Säkrare skolor.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
[Läs motionen]