Överklagan borgen Sotenäs Golf | Sverigedemokraterna Sotenäs

Överklagan borgen Sotenäs Golf

På kommunfullmäktiges möte ikväll (2016-09-22) så yrkade jag avslag på kommunstyrelsens förslag att bevilja borgensåtagande till Sotenäs Golfklubb.
Här nedan ser ni mitt yrkande. Det blev tyvärr bifall till ks förslag.

”Golfklubben på Önna med 1600 medlemmar, bestående av ca 70% icke bofasta, sommargästmedlemmar. Det är ca 500 medlemmar som bor i kommunen, där det flesta är oldboys/pensionärer.

Ungdomsverksamheten för hela 2014 var 15 barn under 3 dagar i Juli samt för hela 2015 var där 11 barn under 2 dagar i augusti. Ingen ungdomsverksamhet finns redovisad under 2016.

pro/tränaren Jagetun sade på vårmötet 2016: ”Jag vädjar till er som är här, hjälp oss att få mer ungdomar till klubben, de är alldeles för få enligt min uppfattning”! Detta yttrande fälldes inför närvarande styrelse, samt ett sjuttiotal medlemmar. En medlem replikerade… ”vi som är här kan inte göra så mycket, vi är ju nästan alla oldboys, så det får gå vidare till våra barnbarn”.

Samtidigt kan man läsa i borgensansökan som Sotenäs Golfklubb inkom med 2016-05-04:

”Sotenäs Golfklubb har en stor ungdomsverksamhet” läser man vidare så står det ”Den nye golftränaren har sitt hjärta hos ungdomarna och ser mycket positivt på densamma.”

Detta är ju rent nonsens! Vilseledande uppgifter bara för att framstå i bättre dager! Ett krampaktigt försök att lura till sig ett gillande för att få en borgensansökan av kommunen!

Fakta i målet:

Klubbstugan som var fullvärdesförsäkrad finansieras fullt ut från försäkringsbolaget ca 9 miljoner.

Resterande bygge utöver klubbstuga beräknas kosta 10 miljoner. 6 miljoner i kommunal borgen för banklån samt resterande 4 miljoner i förlagslån från medlemmar.

Affärsplanen – boende 2015-12-07, för Sotenäs GK är helt och hållet affärsmässig och riktar sig till golfare inom en radie på 20 mil. Ingen stans kan man läsa att denna satsning riktar sig till ungdomsverksamhet.

Man kan läsa att ”golfsverige har de senaste åren gått mot ett allt hårdare ekonomiskt klimat” vidare läser man ”Golfförbundet har försökt hjälpa klubbarna med olika idéer” ”i syfte att utveckla klubbarna till multifunktionella anläggningar.”

Sammanfattningsvis vill jag upplysa fullmäktiges ledamöter om 2 saker när det gäller kommunal borgen i enlighet med kommunallagen.

  1. Borgensåtagande får inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter, det får alltså inte innebära en betydande ekonomisk risk. Det finns inga garantier för att detta projekt inte sätts i konkurs, vilket skulle innebära att kommunen i så fall blir betalningsskyldig för 6 miljoner.
  2. Kommunen får inte borga för ett lån till en privat sammanslutning som bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Där finns boendemöjligheter och restaurangverksamhet i närheten.

Med detta sagt så yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag till borgensansökan som ställts av Sotenäs Golfklubb.”