Sverigedemokraterna Sotenäs | Vi tar parti för Sotenäs ! | Sida 2

Vi tar parti för Sotenäs!

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sotenäs

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för folket, företagen och framtiden!
Sverigedemokraterna för folkets vilja i politiken!
Vi tar parti för Sotenäs!

GÖR din PLIKT.
KRÄV din RÄTT!!

 

 • Småskalig atomenergi

  Av Pål Ohlzon den 6 februari, 2016
  0

  Bohusläningen 6 feb. 2016

  Svar till:

  Lise Norlin och Emma Nohrén den 29 januari.

  Jag håller helt och hållet med Lise Norlin och Emma Nohrén att ”Sverige förtjänar en seriös diskussion om kärnkraftens ekonomi och hur vi säkrar en tillförlitlig eltillförsel med hänsyn till miljö och ekonomi.”

  Skillnaden ligger i hur vi ser på lösningen av detta.

  • Vi behöver arbetstillfällen och arbetsplatser i den tunga industrin.
  • Vi behöver billiga små anläggningar som inte behöver kylvatten.
  • Vi behöver exportera för att få exportinkomster.

  Smarta elnät, växelriktare etc. i all ära. Vi måste ha en basproduktion av el som kan möta efterfrågan med snabb omställning. Detta kan inte göras med den hobbymarknad (sol, vin, våg etc.) som vi idag har inom energiproduktionen. När den småskaliga elproduktionen inte räcker till, så måste man tillskottsgenerera energi från storskaliga enheter.

  Vi kan lösa detta genom att bygga små atomenergianläggningar, utvecklade i Sverige av Professor Janne Wallenius, KTH. Dessa återanvänder kärnavfallet från dagens reaktorer istället för att begrava avfallet i urberget i 100.000 år. Allt annat är resursslöseri av gigantiska mått!

  Citat Janne Wallenius:

  ”Bygger vi till exempel två blykylda reaktorer med 1200 MW effekt var kan de arbeta sig igenom nästan hela det högaktiva avfallet på hundra år. Sedan kan de köra vidare med det övriga avfallet i 10 000 år.”

  Sveriges folk behöver dessa forskare och industrier. Vi måste behålla denna teknologi i Sverige.

   

  Pål Ohlzon

  Ordförande SD Sotenäs

 • Kommunföreningsårsmöte 2016

  Av Pål Ohlzon den 31 januari, 2016
  0

  Så där ja, kommunföreningsårsmötet avklarat!
  Sänder ett tack till medlemmarna samt till Bo och Rose-Marie Antonsson från
  SD Uddevalla.
  Alltid lika uppskattat att få lyssna till dessa kunniga Sverigedemokrater.

  Skickar även med ett stort knippe ris till kommunen som inte kunde se till att det gick att komma in på kommunhuset som jag blivit lovad. Sorgligt och beklämmande att behöva få vänta!

 • Kommunföreningsårsmöte!

  Av Pål Ohlzon den 31 december, 2015
  0

  Välkommen till SD Sotenäs egna årsmöte!

  Söndagen den 31 januari äger kommunföreningsårsmötet rum.
  Vi står för hembakat och kanske en hemlig gäst!
  Anmäl er till mötet med hjälp av ”Kontakt” i menyn ovan.

  Mer info skickas ut om 14 dagar till medlemmar i SD Sotenäs.

  Styrelsen önskar alla ett riktigt Gott Nytt År!

   

 • Medlemsmöte/Grillkväll

  Av Pål Ohlzon den 13 maj, 2015
  0

  Kallelse har gått ut till medlemmar i Sotenäs och Lysekil. För er som ännu inte grillat så är det bara att bli medlem så får ni också något mumsigt!

  Väl mött önskar

  Sverigedemokraterna Lysekil & Sotenäs

 • Medial uppmärksamhet

  Av Tobias Karlsson den 5 mars, 2015
  0

  Nu i dagarna har vårt politiska arbete uppmärksammats i media.
  Dels så har Bohusläningen skrivit två notiser och så har vi blivit omnämnda i Morgon i P4 Väst.

  Notiserna i tidningen handlade dels om att vi ville införa gratis busskort för alla kommuninnevånare över 65 år, detta röstades dock ner i fullmäktige som beslutade att gratis busskort endast ska ges till personer över 75 år.

  Den andra notisen handlar om en motion vi lämnat in där vi vill att sotenäs kommun ska skänka 1 krona per innevånare och år till FNs flyktingorgan UNHCR.

  Det var även denna motion som blev omnämnd i radio.
  Länk till inslaget

  Busskort UNHCR