Sverigedemokraterna Sotenäs | Vi tar parti för Sotenäs ! | Sida 3

Vi tar parti för Sotenäs!

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sotenäs

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för folket, företagen och framtiden!
Sverigedemokraterna för folkets vilja i politiken!
Vi tar parti för Sotenäs!

GÖR din PLIKT.
KRÄV din RÄTT!!

 

 • Vår första bifallna motion.

  Av Tobias Karlsson den 20 februari, 2015
  0

  På kommunfullmäktige igår (torsdag 19/2) så fick Sverigedemokraterna i Sotenäs bifall på vår motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder. Naturligtvis så blev det debatt kring om motionen skulle bifallas eller avslås, inte så konstigt med tanke på det politiska klimatet i Sverige och att det var vi som lämnat in motionen. Socialdemokraterna hade ett långt anförande och yrkade på avslag för motionen, anledningen till varför de yrkade avslag var att det var just Sverigedemokraterna som lämnat in den. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll vad som står i motionen utan det viktigaste är tydligen från vilket parti den kommer. I sitt anförande om varför motionen borde få avslag så nämndes inte med ett ord innehållet i motionen utan det var de sedvanliga flosklerna om värdegrund och människosyn. Nästa gång så uppmanar vi Socialdemokraterna att ta sitt politiska uppdrag på större allvar och faktiskt läsa de inlämnade motionerna så att det går att föra en debatt om sakfrågorna istället. Lekstuga och sandlådementalitet betackar vi oss för i fullmäktige. Något förvånande för Socialdemokraten som höll anförandet så uteblev de stående ovationerna som han förväntat sig och han fick från flera håll mota svidande kritik och hela hans demokratisyn ifrågasattes.

 • Hela Sverigedemokraternas misstroendeförklaring

  Av matz.dovstrand den 15 januari, 2015
  0

  Under onsdagens partiledardebatt lämnade Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson in partiets misstroendeförklaring mot socialdemokratiske statsministern Stefan Löfvén. SD har sedan valet varit tydliga med att de är Sveriges enda oppositionsparti, och detta blir allt mer uppenbart för varje dag som går i denna ytterst turbulenta mandatperiod.

  Vi publicerar här misstroendeförklaringen i sin helhet.

  ***

  Herr talman

  Som regeringschef har Stefan Löfvén uppträtt på ett sätt som varit ägnat att skapa stor osäkerhet. I samband med budgetförhandlingarna i höstas gav statsministern besked om att riksdagens antagande av ett annat budgetförslag än regeringens skulle medföra statsministerns avgång. Beskedet visade sig senare vara falskt. Istället för att avgå meddelade statsministern den 3 december att han den 29 december ämnade utlysa ett extra val.

  ”Regeringen kommer den 29 december att besluta att utlysa ett extra val. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3 kapitel 11 § och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt, och då måste väljarna få ta ställning. Valet ska hållas den 22 mars.”

  Strax före tiden var inne för att infria löftet visade det sig återigen att statsministern hade ändrat sig. Istället för att utlysa extra val presenterades en blocköverskridande överenskommelse som ingåtts för att kringgå de effekter av det parlamentariska systemet som vållar problem för den regeringsbildare som inte vill förhålla sig till valresultat.

  Regeringen styr landet med en annan budget än sin egen. Statsministern har inte avgått och han har inte utlyst extra val. Att statsministern gång på gång ger tydliga besked om vad som kommer att hända för att sedan kort därefter ändra sig och agera precis tvärt om är ägnat att skada förtroendet för honom.

  Statsministerns bristande respekt för det konstitutionella regelverket har lett till en djupgående och långsiktig osäkerhet. All makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen väljs genom allmänna och proportionella val och dess sammansättning anses därefter spegla folkviljan. Det parlamentariska systemet bygger på idén om att den verkställande makten tvingas söka sitt stöd i en folkvald församling. En regering behöver därvid försäkra sig om att dess verksamhet befinner sig inom ramen för vad som kan accepteras av folkviljans representanter. Den svenska parlamentarismen vilar på 1974 års regeringsform, ett delikat konstitutionellt regelverk som inkluderar verktyg för att lösa upp svåra parlamentariska situationer likt den som för närvarande är för handen.

  Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala principer. Genom att begränsa den församling varur regeringen tvingas söka sitt stöd från 349 till 279 ledamöter svarar regeringen inte längre inför folkviljan såsom den uttrycktes i valet i september. Överenskommelsen underminerar regeringsformen såsom den är tänkt att verka och konsekvenserna av detta kan på sikt bli att den parlamentariska demokratin allvarligt försvagas.

  Decemberöverenskommelsen innebär i praktiken en förändring av den konstitutionella ordningen. Man har genomfört detta utan att något adekvat utredningsarbete ligger till grund för utformningen. Ingen har klart för sig vilka följder förändringarna kommer att medföra. Väljarna har inte tillfrågats vilket måste betraktas som mycket anmärkningsvärt.

  Regeringsformen upprätthålls genom att de relevanta aktörerna förhåller sig till dess effekter och verkar inom ramen för dess syften. Ett agerande i enlighet med detta hade från statsministerns sida varit att avgå och låta talmannen och riksdagen återuppta arbetet med att utse en regeringsbildare med potential att uppbära tillräckligt stöd. Statsministerns underlåtenhet hindrar inte riksdagen från att agera för att tillse att de konstitutionella formerna upprätthålls och regeringsformen hedras också till sitt syfte.

  Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med regeringsformen 13 kap. 4 § att riksdagen skall förklara att statsminister Stefan Löfven (S) inte åtnjuter riksdagens förtroende.

  Sd kuriren

 • Kommun och Landstingskonferens 2014.

  Av Tobias Karlsson den 8 december, 2014
  0

  Nu i helgen var det Kommun och Landstingskonferens i Västerås med företrädare från hela vårt avlånga land. Konferensen öppnades av Björn Söder som höll ett inspirerande tal och mitt under talet nåddes vi av resultatet av YouGov’s senaste opinionsmätning där Sverigedemokraterna fått 17.7% av rösterna. Jubel och applåder bröt ut och stämningen i konferenshallen var fantastiskt god.

  Dagen fortsatte sedan med debatter angående de motioner och ändringsförslag som kommit in angående det Kommunpolitiska programmet. Det var många intressanta åsikter och synpunkter som lyftes fram och även om oenighet mellan vissa debatörer rådde i vissa sakfrågor så var alla vänliga och respektfulla mot varandra, här har stadsminister Stefan Löfven mycket att lära.

  Dagen höjdpunkt måste ändå sägas vara det tal som gruppledare Mattias Karlsson höll.

  På kvällen så bjöds det på middag med underhållning i rockens tecken och stämningen var som väntat mycket god!

  Söndagen innehöll mängder av intressanta seminarium, tyvärr så var det flera olika seminarium som vi ville gått på som pågick samtidigt så det var inte lätt att välja. Helt klart så har det på det stora hela varit en mycket intressant och lärorik helg om än väldigt intensiv.

 • 17.7% i senaste YouGov mätningen

  Av Tobias Karlsson den 6 december, 2014
  0

  image

   

   

 • Valresultat Sotenäs.

  Av Tobias Karlsson den 3 december, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Sotenäs fick 393 röster eller 6.2% i valet 2014 och tog i och med detta två mandat i fullmäktige.
  Med tanke på att vi inte kom in i några styrelser eller nämnder så var vår första åtgärd att lämna in en motion om insynsplatser i just styrelser och nämnder.
  Motionen fick bifall på fullmäktiges möte den 27 november och har gått vidare till beredning.