Sverigedemokraterna Sotenäs | Vi tar parti för Sotenäs ! | Sida 5

Vi tar parti för Sotenäs!

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sotenäs

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för folket, företagen och framtiden!
Sverigedemokraterna för folkets vilja i politiken!
Vi tar parti för Sotenäs!

GÖR din PLIKT.
KRÄV din RÄTT!!

 

 • Sverigedemokrater säges vara emot HBTQ.

  Av Pål Ohlzon den 5 augusti, 2014
  0

  Inga partier vill ta debatten med oss Sverigedemokrater eftersom de tycker helt olika i våra frågor. Det kan endast betyda att de inte ställer upp på våra åsikter vad gäller HBTQ.

  Sverigedemokraternas uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet.

  Sverigedemokraterna anser att personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.

  Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.

 • Sverigedemokrater säges vara emot jämställdhet.

  Av Pål Ohlzon den 5 augusti, 2014
  0

  Inga partier vill ta debatten med oss Sverigedemokrater eftersom de tycker helt olika i våra frågor. Det kan endast betyda att de inte ställer upp på våra åsikter vad gäller jämställdheten.

  För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade.

  Sverigedemokraterna förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet.
  Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

 • SD föreslår ökad samverkan mellan partierna

  Av matz.dovstrand den 20 maj, 2014
  0

  Mycket tyder på att politiskt hat och antidemokratiska tendenser har blivit vanligare inom det svenska samhället. Brottsförebyggande rådet visade alldeles nyligen i en rapport att var femte folkvald politiker utsätts för våld, hot eller trakasserier varje år. Supervalåret har också på många sätt fått en mörk start i form av politiskt våld, vandalism, mötesstörningar och ett onödigt uppiskat tonläge i debatten under den pågående valrörelsen inför valet till Europaparlamentet. För att situationen inte skall förvärras ytterligare under kampanjen inför valen till de nationella parlamenten i höst vill Sverigedemokraterna se ökad samverkan mellan partierna och en enad front till försvar för grundläggande demokratiska principer.

   

  –  Sverige befinner sig i en tid av stora problem och dramatiska omvälvningar. Att detta ger upphov till starka känslor och passionerade debatter mellan partierna är fullt naturligt och helt i sin ordning. Under de senaste åren och i synnerhet under de senaste månaderna har jag dock upplevt en upptrappning av politiskt motiverat hat och antidemokratiska tendenser som skrämmer mig och som är direkt destruktivt för vårt samhälle och för det politiska samtalet och jag menar att de politiska partierna har ett särskilt ansvar att gemensamt försöka vända denna utveckling, säger Jimmie Åkesson.

   

  –  Vi måste från partiernas sida bli ännu tydligare med att även om vi har olika analyser och förslag till lösningar på diverse samhällsproblem, så kan vi ändå respektera varandra som människor och stå enade bakom demokratins grundprinciper. Vi borde alla kunna enas om att våld, mötesstörningar och vandalism är fel och aldrig får löna sig. Oavsett hur fel vi än tycker att våra motståndare har, så är det viktigt att alla kan föra ut sitt budskap till väljarna och att väljarna får många olika alternativ att ta ställning till.  Det behövs signaler och handling som bryter mönstret och bidrar till att vända utvecklingen. Som ett litet, symboliskt steg i denna riktning har jag idag uppmanat alla distrikt inom Sverigedemokraterna att ta kontakt med de övriga riksdagspartierna i sina respektive regioner för att erbjuda dem vår hjälp med att ersätta vandaliserade valaffischer. Vi måste visa att hat inte hör hemma i politiken och att antidemokratiska metoder aldrig lönar sig. Varför skulle vi inte kunna ersätta vandaliserade valaffischer även för de övriga partierna när vi ändå är ute och ersätter våra egna förstörda affischer? Erbjudandet är helt ensidigt och vi förväntar oss inte några gentjänster även om vi givetvis skulle välkomna en ömsesidig samverkan, fortsätter Jimmie Åkesson.

   

  Sverigedemokraterna kommer också på andra sätt verka för ökad samverkan mellan partierna till försvar för demokratin inför höstens val. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterar:

   

  – Mot bakgrund av den senaste tidens attacker och störningar av våra torgmöten har jag fört direkt samtal med Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler. Även om vi inte nått en samsyn och även om vi ännu inte sett några förändringar av t ex Ung Vänsters agerande vid våra möten, så uppskattar jag ändå signalerna som kommit från Vänsterpartiets ledning i den här frågan och jag är övertygad om att en fortsatt och utvecklad dialog kring denna och liknande frågor är den enda vägen framåt. Jag har därför idag bjudit in samtliga riksdagspartiers partisekreterare till ett möte inför höstens val med målet att vi skall kunna komma fram till en överenskommelse och en gemensam syn på hur vill skall kunna bidra till att det politiskt motiverade hatet minskar och respekten för yttrandefrihet och mötesfrihet ökar.

   

  Brev till distrikten

  Brev till samtliga riskdagspartiers partisekreterare

   

  För vidare information:
  Linus Bylund
  0708-180962

  Henrik Gustafsson
  0725-898378