Småskalig atomenergi | Sverigedemokraterna Sotenäs

Småskalig atomenergi


Bohusläningen 6 feb. 2016

Svar till:

Lise Norlin och Emma Nohrén den 29 januari.

Jag håller helt och hållet med Lise Norlin och Emma Nohrén att ”Sverige förtjänar en seriös diskussion om kärnkraftens ekonomi och hur vi säkrar en tillförlitlig eltillförsel med hänsyn till miljö och ekonomi.”

Skillnaden ligger i hur vi ser på lösningen av detta.

  • Vi behöver arbetstillfällen och arbetsplatser i den tunga industrin.
  • Vi behöver billiga små anläggningar som inte behöver kylvatten.
  • Vi behöver exportera för att få exportinkomster.

Smarta elnät, växelriktare etc. i all ära. Vi måste ha en basproduktion av el som kan möta efterfrågan med snabb omställning. Detta kan inte göras med den hobbymarknad (sol, vin, våg etc.) som vi idag har inom energiproduktionen. När den småskaliga elproduktionen inte räcker till, så måste man tillskottsgenerera energi från storskaliga enheter.

Vi kan lösa detta genom att bygga små atomenergianläggningar, utvecklade i Sverige av Professor Janne Wallenius, KTH. Dessa återanvänder kärnavfallet från dagens reaktorer istället för att begrava avfallet i urberget i 100.000 år. Allt annat är resursslöseri av gigantiska mått!

Citat Janne Wallenius:

”Bygger vi till exempel två blykylda reaktorer med 1200 MW effekt var kan de arbeta sig igenom nästan hela det högaktiva avfallet på hundra år. Sedan kan de köra vidare med det övriga avfallet i 10 000 år.”

Sveriges folk behöver dessa forskare och industrier. Vi måste behålla denna teknologi i Sverige.

 

Pål Ohlzon

Ordförande SD Sotenäs